Būreliai

Kas yra NVŠ? NVŠ – neformalaus vaikų švietimo krepšelis. Jį suteikia savivaldybės vienam vaikui vieno būrelio lankymui. Krepšelio tiekėją Jūs turite teisę keisti kartą per mėnesį mėnesio gale – buvęs tiekėjas privalo Jus išregistruoti, kad galėtų įregistruoti naujas. Kas skiria NVŠ? NVŠ krepšelį skiria Jūsų miesto ar rajono savivaldybė įstaigoms, kurios...

 STEAM MOKSLINIS BŪRELIS “Giliuko laboratorija” „Giliuko laboratorija“ – mokslinis būrelis skirtas 2-4 klasių mokiniams. STEAM neformalaus ugdymo programą sudaro įvairios temos, kurios išdėstomos per tris mokslo metus. Programa aprėpia gamtos mokslus, matematiką, technologijas, inžineriją ir meną. Tai yra visas STEAM  kompleksas. Per vieną mėnesį mokiniai palies...

Karantino metu STEAM mokslinis būrelis keliasi į nuotolinę erdvę. “Giliuko laboratorijos” komanda parengė įdomias STEAM nuotolines pamokas ir sukomplektavo reikalingų priemonių paketą. Kiekviena nuotolinė pamoka kupina naudingos informacijos, pasakojimų, istorinių faktų ir kitų įdomybių. Mokiniai lankysis virtualioje laboratorijoje, naudosis virtualiu mikroskopu ir įvairiomis programėlėmis. Susipažinus su teorine...