Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis

Kas yra NVŠ?

NVŠ – neformalaus vaikų švietimo krepšelis. Jį suteikia savivaldybės vienam vaikui vieno būrelio lankymui. Krepšelio tiekėją Jūs turite teisę keisti kartą per mėnesį mėnesio gale – buvęs tiekėjas privalo Jus išregistruoti, kad galėtų įregistruoti naujas.

Kas skiria NVŠ?

NVŠ krepšelį skiria Jūsų miesto ar rajono savivaldybė įstaigoms, kurios yra pateikusios ir laiku atnaujinusios programas. Dokumentų surinkimo tvarką taip pat nustato savivaldybė.

 Kokie vaikai turi teisę pretenduoti gauti 20 eurų NVŠ krepšelį?

Teisę pretenduoti gauti 20 eurų NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Vilniaus miesto savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

Nuo kada taikoma NVŠ kompensacija?

Standartiškai NVŠ kompensacija skiriama nuo spalio iki gruodžio bei nuo vasario iki gegužės mėnesio. Ši informacija bus patikslinta.

Kaip gauti NVŠ krepšelį?

Norėdami pasinaudoti NVŠ krepšeliu turėsite sudaryti sutartį su įstaiga. Registruodamiesi į būrelį nurodykite, kad reikės NVŠ krepšelio.

Pateikiau sutartį, ar gausime NVŠ krepšelį?

Kiekviena savivaldybė nustato ribotą vietų skaičių vienai įstaigai. Po jūsų sutarties pateikimo duomenys bus tikrinami mokinių registre, kuriame matysime ar vaikui nėra priskirtas krepšelis kitoje įstaigoje. Jei bus priskirtas kitoje įstaigoje – informuosime Jus.

Kiek reikia mokėti už NVŠ programą, jei pritaikytas 20 eurų NVŠ krepšelis?

Kai vaikui pritaikomas 20 eurų NVŠ krepšelis, tėvai už programą kiekvieną mėnesį turi mokėti 20 eurų mažiau. Jeigu per mėnesį vaikas praleidžia daugiau nei 2 užsiėmimus ne dėl ligos, NVŠ krepšelis gali būti nutraukiamas ir iš naujo NVŠ krepšeliu bus galima pasinaudoti tik tuomet jei bus likę papildomų vietų.